Archive for the ‘Vladimir spreekt’ Category

La nouvelle rage est arrivĂ©e.
januari 23, 2007

Dames, Heren.

Omdat verandering een mens wakker houdt en omdat men een fles wijn het beste uitdrinkt, opent Vladimir hedenavond alhier deze “blog” – en ik blijf het een belachelijk woord vinden. Neen, u zal mij hier niet regelmatig vinden. Zelfs niet geregeld. [Een zin zonder werkwoord, dat mag eigenlijk niet.] Maar wat doet het er toe! Wat doet alles er toe? Hoho!

Enfein. Dat het leven een kruisbanier tot in Gods handen dragen is, wist zelfs Guido Gezelle. Dat er niets boven een tripel Karmeliet en een blozende jongenskont gaat, wist hij ook. Doch dit terzijde.

Aanschouw hier wat u even goed terugvinden kan op de eerstgeboren hondsdolheid. Althans wat de tekst betreft – ik wil bij deze de mensen die ooit comments gaven op mijn schrijvels vragen, om dezelfde reacties opnieuw bij dezelfde posts te plakken. Ik dank u. De rest vindt u zelf wel, we zijn godverdomme tweeduizend zeuven.

Ik zeg u, lay-outen bleek met blogspot een ramp te zijn – ik hoopte alhier soulaas te vinden en dergelijk euvel te vermijden, maar nu blijkt hier geeneens de functie ‘uitlijnen’ te bestaan. Godverdomme, deze wereld holt zijn ondergang voorbij. Al huppelend!

Tot slot, dit was de eerste en tevens de laatste keer dat ik u in directe lijn aansprak. Op straat zal ik u gaarne de wang kussen. In uw geval de mond. Maar hier niet, liefje.

Vaart wel, Vladimir groet u.

Advertenties